Zabezpieczenie przeciw - inwigilacyjne

Systemy zabezpieczenia przeciw-inwigilacyjnego służą do zabezpieczania pomieszczeń takich jak: sale konferencyjne, gabinety, pokoje spotkań, pomieszczenia biurowe, itp. Zabezpieczają chronione pomieszczenia przed możliwością inwigilacji prowadzonej zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz, wykonywanej przy pomocy technicznych środków podsłuchowych.

Opracowywanie projektów oraz wykonywanie wewnętrznego ekranowania elektromagnetycznego pomieszczeń.

TOTUS Secure opracowuje koncepcje, projekty i wdraża systemy zabezpieczeń przeciw-podsłuchowych w zakresie inwigilacji środkami technicznymi, prowadzonej z zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.

Oferujemy Państwu opracowanie projektu oraz wykonanie wewnętrznego ekranowania elektromagnetycznego pomieszczeń w celu efektywnego zredukowania możliwości ulotu informacji jak również uniemożliwienia stosowania urządzeń podsłuchowych radiowych oraz podsłuchów opartych o publiczne sieci telefonii komórkowej, w tak zabezpieczonych pomieszczeniach.

W ramach projektu przewidywane jest obniżenie ryzyka przechwycenia informacji akustycznych z pomieszczeń za pośrednictwem następujących technologii:

 • Wykorzystanie standardowych telefonów komórkowych (CDMA, GSM, DCS, UMTS) i publicznie dostępnych sieci komórkowych do prowadzenia podsłuchu rozmów,
 • Wykorzystanie specjalnych urządzeń podsłuchowych działających na bazie technologii telefonii komórkowej (CDMA, GSM, DCS, UMTS) i publicznie dostępnych sieci komórkowych,
 • Wykorzystanie specjalnych radiowych urządzeń podsłuchowych w paśmie VHF/UHF,
 • Przechwycenie i analiza elektromagnetycznej emisji ujawniającej z urządzeń komputerowych, biurowych oraz wideo-konferencyjnych wykorzystywanych w pomieszczeniach biurowych.

Badanie pomieszczeń w celu detekcji oraz neutralizacji nieformalnych urządzeń do pozyskiwania informacji.

Specjaliści TOTUS Secure przy użyciu profesjonalnego sprzętu przeprowadzą kompleksowe sprawdzenie pomieszczeń, obejmujące ściany, sufity, podłogi, okna, drzwi oraz wszystkie elementy wyposażenia w następującym zakresie:

 • detekcja   cyfrowych i analogowych elektronicznych systemów emisji (elektromagnetycznej, radiowej, telewizyjnej, telefonii komórkowej i GPS),
 • detekcja środków zapisu audio (analogowe i cyfrowe dyktafony  oraz magnetofony),
 • detekcja mikrofonów (przewodowych, optycznych, kontaktowych),
 • pomiar poziomu tła elektromagnetycznego i jego odchyleń,
 • detekcja  podsłuchów laserowych i podsłuchów pracujących w paśmie podczerwieni,
 • detekcja obiektywów optycznych, ukrytych kamer video,
 • kontrola instalacji i urządzeń elektrycznych oraz linii telefonicznych.