O firmie

TOTUS Secure jest firmą specjalizującą się m.in. w audytach bezpieczeństwa, analizie zagrożeń, ocenie ryzyka oraz usług doradczych z zakresu tworzenia efektywnych systemów bezpieczeństwa. Firma tworzy również koncepcje zabezpieczenia i ochrony, a także opracowuje standardy bezpieczeństwa oraz przygotowuje dokumenty składające się na pełną politykę bezpieczeństwa organizacji.
Zespół TOTUS Secure skupia inżynierów projektantów oraz rzeczoznawców, których kwalifikacje potwierdzają odbyte szkolenia i posiadane certyfikaty renomowanych producentów światowych. Fundamentami naszego działania są:

  • Profesjonalizm
  • Rzetelność
  • Efektywność
  • Dyskrecja

Dzięki połączeniu różnych kwalifikacji specjalistów TOTUS Secure, jesteśmy unikalną firmą na polskim rynku, dostarczającą naszym Klientom szereg usług pozwalających m.in. na stałą kontrolę i weryfikację poziomu bezpieczeństwa w ich firmach oraz umożliwiającą podnoszenie świadomości i kwalifikacji personelu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dobro Klienta oraz zrozumienie i realizacja jego potrzeb. Oferując swoje usługi, dbamy aby nasza praca zapewniła naszym Klientom maksymalne korzyści i bezpieczeństwo, a tym samym umożliwiła czerpanie satysfakcji z prowadzonego biznesu i współpracy z nami. Stosujemy niestandardowe, innowacyjne a jednocześnie pragmatyczne i oparte na światowych standardach rozwiązania, których skuteczność weryfikowana jest w praktycznych zastosowaniach.

Niepodważalną wartością każdej firmy są ludzie. Dlatego też, do realizacji każdego projektu stawiamy do Państwa dyspozycji zespół specjalistów dysponujących wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem w szeroko rozumianej dziedzinie bezpieczeństwa osób i mienia.

W gronie naszych pracowników i współpracowników znajdują się znani i poważani eksperci oraz rzeczoznawcy technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia, specjaliści w zakresie bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa pożarowego, oraz byli operatorzy z oddziałów bojowych jednostek specjalnych wojska i Policji.

W naszym zespole pracują dyplomowani Rzeczoznawcy Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia stowarzyszenia „POLALARM”, projektanci SA 4, Pełnomocnicy ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz osoby posiadające certyfikat audytora wewnętrznego I stopnia nadany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.

Konsultanci odpowiedzialni za realizację audytu bezpieczeństwa informacji i systemów IT posiadają uznane na świecie certyfikaty niezależnych organizacji: CISA (ISACA), CISSP (ISC2), ISO27001, jak również szereg certyfikacji wiodących producentów technologii informatycznych, w tym m.in. Cisco – CCIE, CCNP; Juniper – JNCIP, JNCIS; CheckPoint – CCSE, CCSA; HP – ASE, AIS.

Wśród naszych pracowników i współpracowników znajdują się kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego posiadający świadectwa przeszkolenia w zakresie wymaganym dla Oficerów Ochrony Obiektów Portowych, Statków i Armatora uzyskane zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Konwencji SOLAS, ISPS CODE oraz uprawnienia instruktorów strzelectwa.

Firma posiada koncesję Nr L-0293/15 wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Naszą wiarygodność i rzetelność potwierdza między innymi Certyfikat nadany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem “POLALARM”.

Firma posiada ubezpieczenie OC  działalności gospodarczej – polisa Moja Firma w ERGO Hestia.

Pracownicy oraz konsultanci TOTUS Secure posiadają poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” i „poufne”.

Wiedza i doświadczenie członków naszego zespołu wynika z dotychczasowego charakteru ich pracy, zrealizowanych zleceń z dziedziny bezpieczeństwa oraz szkoleń i kursów, w których uczestnicząc stale pogłębiali swoją wiedzę. Posiadają oni również doświadczenie nabyte podczas pracy w kraju i za granicą. Zespół specjalistów i konsultantów TOTUS Secure pozostaje do Państwa dyspozycji oraz gwarantuje profesjonalne i rzetelne wykonanie powierzonych mu projektów.