Nadzory projektów

TOTUS Secure zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin bezpieczeństwa. Uczestniczyli oni w opracowywaniu i wdrożeniach wielu projektów o różnej skali trudności. Poczynając od systemów zabezpieczeń pojedynczych budynków, poprzez zintegrowane systemy zabezpieczeń instytucji, na systemach nadzoru bezpieczeństwa miast kończąc. Część naszych specjalistów odbyła specjalne szkolenie w zakresie realizacji oraz kierowania złożonymi projektami w USA, Izraelu oraz Wielkiej Brytanii.

Powierzenie nadzoru wdrożenia systemu bezpieczeństwa ekspertom TOTUS Secure jest gwarancją jego właściwego wykonania oraz oszczędności Państwa czasu i pieniędzy.

Prowadzimy nadzory inwestorskie i autorskie nad wykonywanymi opracowaniami projektowymi:

  • Nadzory nad procesem i współpraca w planowaniu i organizacji zabezpieczenia technicznego obiektów
  • Nadzory i koordynacja procesu projektowania oraz wdrażania elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego
  • Nadzory i koordynacja procesu projektowania i wdrażania systemów zabezpieczenia antyterrorystycznego, przeciwpodsłuchowego oraz bezpieczeństwa IT
  • Nadzory procesów wdrażania nowych i rozwojem istniejących systemów zabezpieczenia technicznego
  • Nadzory prawidłowości planowania środków finansowych, przeznaczonych na materiały eksploatacyjne i konserwacyjne do nadzorowanych i obsługiwanych systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego