Kompleksowe projekty

Inżynierowie TOTUS Secure projektują systemy technicznej ochrony osób i mienia w oparciu o wytyczne europejskich i polskich Norm Branżowych. W swoich projektach uwzględniają wymagania formalno prawne narzucone przez wytyczne ustaw i rozporządzeń.

Nasz zespół, wykorzystując profesjonalne narzędzia informatyczne oraz wiedzę i doświadczenie zdobyte przy pracy nad różnorakimi obiektami, potrafi wykonywać projekty w zakresie:

  • Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu,
  • Systemów Telewizji Dozorowej CCTV – ze szczególnym uwzględnieniem systemów telewizji dozorowej w technologii IP i technologii megapikselowej,
  • Systemów Kontroli Dostępu,
  • Systemów Sygnalizacji Pożaru,
  • Zintegrowanych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem.

Ponadto, Rzeczoznawcy i Projektanci SA4 z naszej firmy, dokonują na zlecenie inwestorów, oceny projektów systemów zabezpieczenia technicznego wykonanych przez firmy trzecie, celem ich optymalizacji i podwyższenia efektywności ich przyszłego działania oraz dokładniejszego wypełniania funkcji oczekiwanych przez inicjatorów stworzenia tych projektów.

Korzyści z przygotowania koncepcji:

  • przygotowanie systemu zabezpieczenia i ochrony w oparciu o analizę zasobów i zagrożeń dokonaną na podstawie czytelnej metodologii i klasyfikacji
  • optymalizację środków finansowych ponoszonych na organizację systemu bezpieczeństwa poprzez zaplanowanie sił i środków organizacyjno – technicznego zabezpieczenia i ochrony adekwatnych do poziomu zagrożenia (różnicowanie sił i środków w zależności od poziomu zagrożeń i wrażliwości zasobu)
  • opracowanie szczegółowych wytycznych umożliwiających przygotowanie dokumentacji projektowej systemów oraz rozbudowę istniejących systemów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi przepisów prawnych, normatywnych,
  • wewnętrznych dokumentów i procedur oraz aktualnych potrzeb i wymogów Klienta określenie sposobu organizacji kontroli ruchu osób, pojazdów i materiałów z uwzględnieniem przyszłej organizacji systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony