Doradztwo

Biorąc pod uwagę potrzeby klientów, którzy nie muszą tworzyć w strukturze swoich firm zespołów ds. ochrony/bezpieczeństwa, proponujemy Państwu usługę doradztwa w dziedzinie szeroko rozumianych zagadnień bezpieczeństwa tak technicznego jak i fizycznego. Wiedza i doświadczenie zatrudnianych przez nas wieloletnich Projektantów, Rzeczoznawców „Polalarm” oraz Ekspertów PISA wsparte wiedzą oraz doświadczeniem byłych żołnierzy jednostek specjalnych potwierdzone skutecznie i z sukcesem zrealizowanymi projektami zabezpieczenia obiektów przemysłowych, miejskich czy sportowych, dają gwarancję wiarygodności i profesjonalizmu działania naszej firmy na tym polu.

W ramach oferowanych usług proponujemy:

 

  • Szkolenia teoretyczne dla pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne Obiektów Zleceniodawcy.
  • Kontrolę bieżącego stanu ochrony fizycznej i poprawności pracy systemów zabezpieczenia technicznego Obiektów Zleceniodawcy określonych w ramach indywidualnych umów.
  • Doradztwo w zakresie organizacyjno – technicznych systemów bezpieczeństwa osób i mienia obejmujące:
  • konsultacje techniczne w trakcie procesu formułowania przez Zleceniodawcę wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • opiniowanie ofert składanych przez firmy, agencje ochrony osób i mienia (opinie organizacyjno – techniczne w zakresie ochrony osób i mienia) starających się o współpracę ze Zleceniodawcą,
  • opiniowanie przygotowywanych lub zawieranych umów,
  • opiniowanie ofertowych i powykonawczych projektów systemów zabezpieczenia technicznego,
  • pomoc przy opracowywaniu wymagań na systemy zabezpieczenia Obiektów Zleceniodawcy,
  • konsultacje w zakresie Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia.

Ze względu na specyfikę proponowanych usług, przedstawiony wyżej zakres traktujemy jako materiał do ewentualnych uzgodnień i uściśleń. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Panem Witoldem Strzeleckim – właścicielem firmy.